Bilimsel Program

Kongre 1. Gün

29 Haziran 2019 Cumartesi / 29 June 2019 Saturday

08.30 – 09.30
Kayıt / Registration
09.30 – 10.30
Açılış ve Ödül Töreni / Opening and Reward Ceremony

Işık Sayıl
Coşkun Şarman
Ömer Böke
Köksal Alptekin
Haldun Soygür
Seher Aykaç
Göktürk Atis

10.30 – 10.45
Kahve arası / Coffee Break
10.45 – 12.45
Toplum Temelli Ruh Sağlığı Hizmetleri ve İyileşme / Panel: Community Based Mental Health Services and Recovery
Oturum Başkanları / Session Moderators: Haldun Soygür, M. Merve Yüksel Avcıoğlu

Graham Thornicroft: Günümüzde ve Gelecekte Toplum Ruh Sağlığı Politikaları / Community Mental Health Care Worldwide: Current Status and Further Developments
Michaela Amering: Ruh Sağlığında İyileşme: Sorumluluklarımızın Yeniden Şekillendirilmesi / Recovery in Mental Health: Reshaping Our Responsibilities

12.45 – 13.45
Yemek Arası / Lunch
13.45 – 15.45
Türkiye’de Toplum Ruh Sağlığı Uygulamaları: Birlikte Tartışıyoruz / Panel: Community Mental Health Practices in Turkey: A Collective Discussion
Oturum Başkanlar / Session Moderatorsı: Köksal Alptekin, Özden Yalçınkaya Alkar

Umut Karasu, Adem Bayrakçı, Erkan Aydın, Hatice Kahraman

Tartışmacılar / Participants:
Michaela Amering,
Giovanna Del Giudice,
Ricardo Guinea
Graham Thornicroft

15.45 – 16.00
Kahve arası / Coffee Break
16.00 – 18.00
Dünyada Toplum Temelli Ruh Sağlığı Uygulamaları / Panel: Community Based Mental Health Practices in the World
Oturum Başkanları / Session Moderators: Alp Üçok, Neşe Direk Tecirli

Giovanna Del Guidice: Basaglia Devrimi: Dün ve Bugün / Basaglia Revolution: Yesterday and Today
Ricardo Guinea: Psikiyatrik Rehabilitasyon / Psychiatric Rehabilitation

18.00 – 18.30
Ankara Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği Üyeleri Fotoğraf Sergisi: “Anraç” / Photography Exhibition: ‘‘Anraç’’by Members’ of Association of Ankara Schizophrenia Patients and Their Relatives
Danışman / Consultant: Fazlı Öztürk
18.30 – 21.00
Kongre Açılış Kokteyli / Congress Opening Cocktail
Kongre 2. Gün

30 Haziran 2019 Pazar / 30 June 2019 Sunday

09.00 – 10.30
Ruh Sağlığı Hizmetlerinden Yararlananların Bakış Açısı / Panel: Perspectives of Mental Health Service Users
Oturum Başkanları / Session Moderators: Cem Atbaşoğlu, Ömer Böke

Aikaterini Nomidou: Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Sunumunda Kalite ve İnsan Hakları / Quality of Mental Health Care and Human Rights
Meral Taşkent: Ülkemizde Ruh Sağlığı Hizmetlerinden Yararlananların Sivil Örgütlenme Birikimi / Mental Health Service Users’ Accumulations of Nongovernmental Organization in Turkey
Yasemin Şenyurt: Bir İyileşme Öyküsü / A Healing Story

10.30 – 10.45
Kahve arası / Coffee Break
10.45 – 12.45
Şizofreni Tanı ve Tedavisinde Gelişmeler / Panel: Recent Developments in Diagnosis and Treatment of Schizophrenia
Oturum Başkanları / Session Moderators: Berna B. Akdede, Orhan Doğan

Cem Atbaşoğlu: Psikozu Ele Alırken Konuşarak Yapabildiklerimiz / What We Can Do by “Talking” When Dealing with Psychosis
Alp Üçok: Şizofrenide İlk Epizot ve Tedavisinde Gelişmeler / First Episode in Schizophrenia and Recent Advances in Treatment
Meram Can Saka: Ruh Sağlığı ile İlgilenirken Gözardı Etmememiz Gereken Bir Alan: Beden Sağlığı / A Domain Which Should Be Considered Along with Mental Health: Physical Health
Elif Anıl Yağcıoğlu: Şizofreninin İlaç Tedavisinde Beklenen Yenilikler / Expected Innovations in Medical Treatment of Schizophrenia

12.45 – 13.45
Yemek Arası / Lunch
13.45 – 15.45
Yeti Yitiminden İyileşmeye / Panel: From Disability to Recovery
Oturum Başkanları / Session Moderators: Meram Can Saka, Halis Ulaş

Mustafa Yıldız: Şizofrenide Sosyal Beceri Eğitimi / Social Skills Training in Schizophrenia
Berna B. Akdede: Şizofrenide Bilişsel İşlevler ve İyileşme / Cognitive Functions and Recovery in Schizophrenia
Ayşen Esen Danacı: Sosyal Biliş ve İyileşme / Social Cognition and Recovery
Bülent Coşkun: Psikiyatri Eğitiminde Toplum Temelli Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Yeri ve Önemi / Importance of Community Based Mental Health Services in Psychiatry Education

15.45 – 16.00
Kahve arası / Coffee Break
16.00 – 18.00
Birey, Toplum ve Psikotik Bozukluklar / Panel: Individual, Society and Psychotic Disorders
Oturum Başkanları / Session Moderators: Ayşen Esen Danacı, Halise Devrimci Özgüven

Levent Küey: Hasta ve Yakınlarıyla İletişimde Etik İlkeler: Ne Konuşmalı, Nasıl Konuşmalı? / Ethical Principles in Communications with Patients and Their Relatives: What to Talk and How to Talk?
Tolga Binbay: Kent ve Şizofreni / City and Schizophrenia
Zekiye Çetinkaya Duman: Aileden Aileye Destek Programı / Family to Family Support Program
Nuray Karancı: Şizofreni Hastaları ve Sosyal Destek / Social Support Perceptions of Turkish Patients with Schizophrenia

18.00 – 18.15
Kahve arası / Coffee Break
18.15 – 19.45
Toplum Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Sunumunda Ekip Çalışması Şart! Peki, Ama Nasıl? / Panel : Community Mental Health Teams are Crucial ! Well, but How?
Oturum Başkanları / Session Moderators: Mustafa Yıldız, Erkan Aydın

Tartışmacılar / Participants:
Umut Karasu
Esra Akı
Fatma Öz
M.Merve Yüksel
Seda Attepe Özden

19.45-20.00
Kapanış / Closing

Sponsorlarımız