Bilimsel Program

Kongre 1. Gün

29 Haziran 2019 Cumartesi

08.30 – 09.30
Kayıt
09.30 – 10.30
Açılış ve Ödül Töreni

Işık Sayıl
Coşkun Şarman
Ömer Böke
Köksal Alptekin
Haldun Soygür
Seher Aykaç
Göktürk Atis

10.30 – 10.45
Ara
10.45 – 12.45
Toplum Temelli Ruh Sağlığı Hizmetleri ve İyileşme
Oturum Başkanları: Haldun Soygür, M. Merve Yüksel Avcıoğlu

Graham Thornicroft: Günümüzde ve gelecekte toplum ruh sağlığı politikaları
Michaela Amering: Ruh sağlığında iyileşme: Sorumluluklarımızın yeniden şekillendirilmesi

12.45 – 13.45
Yemek Arası
13.45 – 15.45
Türkiye’de Toplum Ruh Sağlığı Uygulamaları: Birlikte Tartışıyoruz
Oturum Başkanları: Köksal Alptekin, Özden Yalçınkaya Alkar

Umut Karasu, Adem Bayrakçı, Erkan Aydın, Hatice Kahraman

Tartışmacılar:
Michaela Amering,
Giovanna Del Giudice,
Ricardo Guinea
Graham Thornicroft

15.45 – 16.00
Ara
16.00 – 18.00
Dünyada Toplum Temelli Ruh Sağlığı Uygulamaları
Oturum Başkanları: Alp Üçok, Neşe Direk Tecirli

Giovanna Del Guidice: Basaglia Devrimi: Dün ve Bugün
Ricardo Guinea: Psikiyatrik Rehabilitasyon

18.00 – 18.30
Ankara Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği Üyeleri Fotoğraf Sergisi: “Anraç”
Danışman: Fazlı Öztürk
18.30 – 21.00
Kongre Açılış Kokteyli
Kongre 2. Gün

30 Haziran 2019 Pazar

09.00 – 10.30
Ruh Sağlığı Hizmetlerinden Yararlananların Bakış Açısı
Oturum Başkanları: Cem Atbaşoğlu, Ömer Böke

Aikaterini Nomidou: Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Sunumunda Kalite ve İnsan Hakları
Meral Taşkent: Ülkemizde Ruh Sağlığı Hizmetlerinden Yararlananların Sivil Örgütlenme Birikimi
Yasemin Şenyurt: Bir İyileşme Öyküsü

10.30 – 10.45
Ara
10.45 – 12.45
Şizofreni Tanı ve Tedavisinde Gelişmeler
Oturum Başkanları: Berna B. Akdede, Orhan Doğan

Cem Atbaşoğlu: Psikozu Ele Alırken Konuşarak Yapabildiklerimiz
Alp Üçok: Şizofrenide İlk Epizot ve Tedavisinde Gelişmeler
Meram Can Saka: Ruh Sağlığı ile İlgilenirken Gözardı Etmememiz Gereken Bir Alan: Beden Sağlığı
Elif Anıl Yağcıoğlu: Şizofreninin İlaç Tedavisinde Beklenen Yenilikler

12.45 – 13.45
Yemek Arası
13.45 – 15.45
Yeti Yitiminden İyileşmeye
Oturum Başkanları: Meram Can Saka, Halis Ulaş

Mustafa Yıldız: Şizofrenide Sosyal Beceri Eğitimi
Berna B. Akdede: Şizofrenide Bilişsel İşlevler ve İyileşme
Ayşen Esen Danacı: Sosyal Biliş ve İyileşme
Bülent Coşkun: Psikiyatri Eğitiminde Toplum Temelli Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Yeri ve Önemi

15.45 – 16.00
Ara
16.00 – 18.00
Birey, Toplum ve Psikotik Bozukluklar
Oturum Başkanları: Ayşen Esen Danacı, Halise Devrimci Özgüven

Levent Küey: Hasta ve Yakınlarıyla İletişimde Etik İlkeler: Ne Konuşmalı, Nasıl Konuşmalı?
Tolga Binbay: Kent ve Şizofreni
Zekiye Çetinkaya Duman: Aileden Aileye Destek Programı
Nuray Karancı: Şizofreni Hastaları ve Sosyal Destek

18.00 – 18.15
Ara
18.15 – 19.45
Toplum Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Sunumunda Ekip Çalışması Şart! Peki, Ama Nasıl?
Oturum Başkanları: Mustafa Yıldız, Erkan Aydın

Tartışmacılar:
Umut Karasu
Esra Akı
Fatma Öz
M.Merve Yüksel
Seda Attepe Özden

19.45-20
Kapanış

Sponsorlarımız